Dnes pijeme kávu s….PhDr. Pavlem Břicháčkem

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KLÁŠTERA PREMONSTRÁTŮ V MILEVSKU

Ve středu 5. října si pan Jiří Hladký  pozval hosta, který nás seznámí s Milevským klášterem a jeho dávnou historií z pohledu archeologa. PhDr. Pavel Břicháček se už dvacet let věnuje archeologickému výzkumu Milevského kláštera. Pracuje jako vedoucí Oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni a externě přednáší archeologii na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se problematice raně a vrcholně středověkého osídlení.

Možná i vás napadá otázka kde se v Milevsku vzal tak krásný a rozlehlý klášterní areál? Dvě krásné bílé štíhlé věže Chrámu Navštívení Panny Marie známe snad všichni. Stejně tak i kostel sv. Jiljí, který stojí uprostřed současného hřbitova a další stavby, které zůstaly zachovány a postupně se díky práci restaurátorů a šikovných rukou mnoha řemeslníků vracejí do původního stavu. Co ale nevidíme? Staletí, která měnila podobu areálu. Nebe a peklo na zemi – to je jedna z knih PhDr. P. Břicháčka, která vznikla na základě nálezů velmi krásných a zajímavých dlaždic v Milevském klášteře. Její název je příznačný. Klášter byl několikrát zničen a znovu obnoven. Zašlapán a znovu vyzdvihnut. Vrstvy střep, kamene, hlíny, dřeva a všeho, čím se lidé obklopili jsou postupně odhalovány a vyprávějí.

A právě o tom všem nám přijde při dobré kávě povídat PhDr. P. Břicháček.

V příjemném prostředí kávového klubu Vykulená sova na tř. Národní Svobody v Písku přivítá J. Hladký svého hosta ve středu 5. října 2016.

Začínáme jako obvykle v 19.00 hodin a prosíme o rezervaci míst na www.vykulenasova.cz nebo na tel. 773 000654.

Váš příspěvek 50,- Kč bude použit na obnovu Domu U Slona.

RN.Dr. Pavel Břicháček

Comments are closed.