O domu

 

Na domě je empírová fasáda, původní je i znamení slona z roku 1824!

Dům U Slona

Původně byl dům U Slona domkem branného před pražskou branou pocházející zřejmě ze třetí čtvrtiny 13. století. Současný měšťanský klasicistní dům byl postaven kolem roku 1824. Má díky hradební zdi trojúhelníkový půdorys, jsou zde zachovalé gotické sklepy. Na domě je empírová fasáda, původní je i znamení slona z roku 1824. Byl tu mimo jiné známý hostinec rodiny Jandů, kam docházel i básník Adolf Heyduk.

Dům U slona Jaromír Stach zakoupil v roce 1982 a prakticky jej zachránil před zbouráním. Prosadil zapsání domu mezi památkově chráněné objekty a započal jeho obnovu

Jaromír Stach

Dům U Slona

Bývalý majitel domu U Slona JUDr. et PhDr. Jaromír Stach Černín byl kunsthistorik, soudní znalec, člen mnoha organizací a spolků,byl mimo jiné např. Rytířem řádu Sv. Václava, členem Heraldické společnosti i Rytířem mezinárodního Řádu Konstantina Velikého.

Po matce byl dědic baronského titulu a po otci pocházel ze starobylého rodu rytířů Stachů z Červeného Hrádku u Plzně. Byl nejen sběratelem, ale i mecenášem umění. Zvlášťě velkorysý dar byl dar z podzimu roku 2010. kdy Jaromír Stach věnoval Prácheňskému muzeu téměř celou svou sbírku starých tisků.

V současné době je majitelem domu rodina Stachova. Josef Stach starší je bratrancem Jaromíra Stacha, který rodině dům odkázal.

 

 

Zahrada domu U Slona

Dům U Slona

Pozůstatek gotického opevnění města, příkop chránící původně vnější parkánovou hradbu, prostor parkánu je využíván jako zahrada.

Záměrem je vytvořit zde místo pro příjemné posezení a konání nejrůznějších společenských a kulturních akcí a zároveň výtěžky z nich použít pro nutné opravy domu.

Dýchne tu na nás kouzlo starých časů, kdy do vyhlášené hospody U Jandů chodíval básník Adolf Heyduk. Uslyšíme šumění zlatonosné řeky Otavy a možná zavane i stříbrný vítr z časů Fráni Šrámka.