Rekonstrukce

Na statiku domu měla neblahý vliv zejména povodeň v roce 2012 a pak následné opravy Kamenného mostu neboť most i dům jsou na jedné skále.

Další ranou byla generální rekonstrukce kanalizace v Palackého sadech. Veškerá činnost spojená s touto revitalizací se opět podepsala, ať už vrtáním, usazováním a vlastní technologický výsledek je pro dům doslova tragický. Stará cihlová kanalizace byla schopna pojmout a vsáknout okolní vodu. Dnešní stav toto neumožňuje a veškerá voda, která stéká z Ameriky, Žižkovy ulice, parku a Karlovy ulice se nemá kam vsáknout a vše končí pod domem, který je bohužel v nejnižším možném místě a základy domu jsou tak neustále pod vodou.

Problémem je samozřejmě střecha a krov domu- dá se říci, že je v havarijním stavu a je třeba dům stáhnout, udělat věnec, který dům postrádá.

V roce 2015 proběhl v domě stavebně historický průzkum, protože veškeré opravy kulturní památky podléhají závaznému stanovisku stavebního úřadu-státní památkové péče a k veškerým opravám je nutné mít i stavební povolení.