Veřejna sbírka

LogoUSlona

Dejme minulosti budoucnost

Dům U Slona bude po nutné a náročné rekonstrukci otevřen veřejnosti.

Bude zde zřízeno muzeum, mimo jiné s expozicí o Kamenném mostu v Písku a s expozicí o bývalém majiteli, sběrateli a mecenáši panu JUDr. et PhDr. Jaromíru Stachovi Černínovi. Součástí domu se stane výstavní síň se stálou expozicí díla píseckého rodáka, akademického malíře Františka Romana Dragouna i informační místo pro turisty s prodejem suvenýrů.

Pokud jsou vám tyto naše projekty blízké, budeme rádi, podpoříte-li nás zasláním libovolné částky  na účet veřejné sbírky vedený u Fio banky, č. ú. 2700747198 /2010.

Přispět můžete i koupí drobných předmětů v Trafice v domě U Slona nebo účastí na akcích pořádaných ve prospěch domu U Slona.

Předem velice děkujeme všem za příspěvek a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.

Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím KUJCK/54682/2015/OLVV-4 dne 20.7.2015.

Přispěvatelé, kteří zvolí neanonymní způsob pomoci, budou se svým souhlasem zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách. Po ukončení sbírky bude na webových stránkách vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky.

Kontakt na mluvčího veřejní sbírky - JUDr. Hana Šebestová, tel. 776 770 760

 

                                     Zanechte svou stopu

                                    Tlapka