Písek září – Dny evropského dědictví

EHD - Dny evropského dědictví

Dům U Slona, Karlova 3
9. a 10. září 10:00–16:00 h
Zpřístupnění zahrady domu, kde v sobotu od 10:00 h proběhne vystoupení irské zpěvačky Lyndy Cullen, na něž naváže  v 11:00 h zahájení výstavy o historii domu a životě a sbírkách jeho dřívějšího majitele JUDr. et. PhDr. Jaromíra Stacha Černína.

V neděli od 13:00 h autorské čtení Phila Shoenfelta v anglickém originále s konsekutivním tlumočením.
Dále jsou nabízeny prohlídky interiéru prvního patra domu po oba dny ve 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 h. Vstupné na  prohlídky 50 Kč, rezervace míst na e-mailu: sebestova@volny.cz.

Otevřené dveře památek - Písek září

Comments are closed.